Recent Posts

קול קורא - מועמדים לוועדה המקצועית באיגוד הכדורמים

February 6, 2018

איגוד הכדורמים רוצה להגדיל את מספר חברי הועדה המקצועית של האיגוד ומחפש מועמדים מתנדבים להצטרפות לוועדה.

 

הועדה המקצועית עוסקת בנושאים העיקריים הבאים:

  •         שיפור רמת המשחק בכדורמים בישראלי – בליגות ובנבחרות.

  •         היבטים מקצועיים של פעילות הליגות.

  •         מעקב ובקרת פעילות הנבחרות והאקדמיה.

 

מתכונת הפעילות:

פגישות הועדה מתקיימות בדר"כ אחת לחודש, בוינגייט, במועד קבוע.  (כיום:  ימי שלישי ב-10.30)

 

האיגוד מבקש מהאגודות להציע מועמדים לחברות בועדה המקצועית, המתאימים לדרישות הבאות:

·        שחקנים לשעבר או מאמנים בהווה או בעבר בעלי ניסיון באימון כדורמים במשך מספר שנים.

  •         בעלי רצון לתרום מהידע והניסיון שצברו ולפעול ולהשפיע לתועלת הענף, בראיה רוחבית כוללת.

  •         בעלי נכונות להשתתפות בממוצע בלפחות 75% מפגישות הועדה ולתרום מזמנם בפעילויות נוספות של האיגוד.

 

המועמדים יבחנו בהתאם לעמידתם בדרישות הנ"ל, הישגים מקצועיים, וכו', וכך שלא יהיה יותר מנציג אחד בוועדה לאף אגודה.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Netanya, Israel

©2017 by איגוד הכדורמים בישראל